Zorg

Alarmering
Alarmering is voor iedereen die zelfstandig wil wonen en toch graag hulp binnen bereik wil hebben. Kiest u voor alarmering dan wordt er bij u thuis een apparaat geplaatst waarmeeLees verder
Alzheimercafé
Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Men kan er mensen ontmoeten die in dezelfde situatie verkeren. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijnLees verder
Arkin
Bent u op zoek naar hulp bij psychische of psychiatrische problemen? Heeft u last van een depressie of andere problemen? Arkin helpt. PuntP Volwassenen PuntP helpt volwassenen krachtig verder teLees verder
Aster
Aster staat voor Assistentie aan Thuiswonenden En hun Relaties. Aster is er voor een partner, een familielid, buurman of vriendin die een groot deel van de zorg voor een vergeetachtigeLees verder
Boekendienst aan huis
Woont u in Amsterdam, Diemen of Ouder Amstel en bent u niet meer in staat zijn om naar de bibliotheek in de buurt te gaan? Dan kunt u gebruik makenLees verder
Boodschappen aan huis
Sinds 1 januari 2017 vallen de Vrijwillige Hulpdiensten onder Noord voor Elkaar. Noord voor Elkaar is hèt centrale aanvraagpunt voor vrijwillige hulpdiensten in heel Amsterdam-Noord. Ouderen die (tijdelijk) niet inLees verder
CIZ
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. CIZ Orteliuslaan 1000, 3825Lees verder
Clubhuis Noord
Het Clubhuis Noord richt zich op volwassenen met een psychiatrische achtergrond of psychosociale problematiek. Binnen het Clubhuis wordt iemand die kampt met psychische problemen als eerste gezien als een waardevolleLees verder
Dagbehandeling
Dagbehandeling is bedoeld voor ouderen die door toenemende vergeetachtigheid behoefte hebben aan een extra steuntje in de rug. De dagbehandeling biedt ouderen een vaste dagstructuur met tal van activiteiten. InLees verder
Dagbesteding
Bij het ouder worden is het soms moeilijker om in de weer te blijven en een dagstructuur te hebben. Ook sociale contacten kunnen verminderen. Als u in Amsterdam-Noord woont, kuntLees verder
De Regenboog Groep
De Regenboog Groep stimuleert mensen om zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. De Regenboog is er voor daklozen, mensen met psychiatrische problemen, een verslaving(verleden) of grote financiëleLees verder
Dementie en ernstige vergeetachtigheid
Dementie is een verzamelnaam voor een groot aantal lichamelijke ziektes die veelal bij oudere mensen voorkomen. Het verloop van dementie verschilt van persoon tot persoon. Bovendien vertoont niet ieder persoonLees verder
Ergotherapie aan huis
Heeft u door ziekte of handicap problemen met zaken zoals het huishouden, aan- en uitkleden, douchen of baden, vasthouden van een kopje of bestek, opstaan van stoel, bed of toilet,Lees verder
Eten bij een eettafel / wijkrestaurant
Bij de eettafels of wijkrestaurant kan men de maaltijd gebruiken voor een betaalbare prijs. Bij de eettafels/restaurants kunt u meerdere keren per week terecht. U dient zich een dag vanLees verder
Gesproken boeken
Als u moeite heeft met lezen omdat u slecht(er) ziet, een boek niet meer kunt vasthouden of er andere redenen zijn waarom het niet meer goed gaat, dan kunt uLees verder
Gezonde maatjes
Voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van 6 tot 18 jaar, biedt Humanitas Gezonde maatjes. Een jaar lang krijgen kinderen ondersteuning van een vrijwilliger – een maatje - omLees verder
Huisartsenzorg
Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten praktijkuren, dus op werkdagen na 17:00 uur, in het weekend en op feestdagen, kunt u bellen met de Huisartsenposten Amsterdam. U krijgt een goed opgeleide enLees verder
Mantelzorg
Mantelzorg is een vorm van zorg die u vrijwillig verleent en waarvoor u niet betaald wordt. Als mantelzorger zorgt u voor iemand met wie u een persoonlijke relatie heeft. DitLees verder
Mantelzorgconsulent
Als mantelzorger kunt u tegen problemen aanlopen en vragen hebben. Bijvoorbeeld vragen over de zorg, financiële regelingen, het stellen van grenzen, het combineren van mantelzorg en werk en het versterkenLees verder
Mantelzorglunch
Eenmaal in de maand organiseert Doras een mantelzorglunch. Deze lunch is bedoeld om mantelzorgers met elkaar in contact te brengen, de mantelzorgers te ontlasten en informatie over ondersteuning aan teLees verder
MantelzorgNL
MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit of liefde. Wij vinden het belangrijk dat iedereenLees verder
Markant, centrum voor mantelzorg
Markant is het centrum voor mantelzorg in Amsterdam en Diemen. Markant helpt mantelzorgers om de balans te (her)vinden tussen zorgen voor de ander en zorgen voor zichzelf. Dit doen zeLees verder
Mentrum
Mentrum behandelt en begeleidt mensen met langerdurende ernstige psychiatrische problemen en/of verslaving in Amsterdam. Mentrum helpt te herstellen en een waardevolle plek in de samenleving te vinden. Ouderen met psychologischeLees verder
Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun verzorgers (AOC)
Zorgen voor mensen met dementie is een zware taak. Uit onderzoek blijkt dat verzorgenden van mensen met dementie een verhoogd risico op gezondheidsproblemen hebben. Veelal is er ook behoefte aanLees verder
Oogvereniging Nederland
De Oogvereniging is voor iedereen met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid. Als lid van de Oogvereniging blijft u op de hoogte van alle informatie die voor u relevant is.Lees verder
Psychiatrie maatje
De Regenboog Groep zet zich al meer dan 20 jaar in voor mensen met psychiatrische problemen die zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan contact. Dat doen we door hetLees verder
Reactivering
In Evean Eduard Douwes Dekker wordt onder leiding van een oefentherapeut een oefenprogramma aangeboden. Dit kan bestaan uit zowel individuele behandeling als groepstherapie. Daarnaast is ook behandeling in het warmeLees verder
Stichting Hoormij
Iedereen heeft het recht om mee te doen in de maatschappij. Een gehooraandoening kan het lastig maken om mee te draaien. Stichting Hoormij weet uit ervaring hoe dat is enLees verder
Tandem Amsterdam
Ben je of voel je je veel alleen en wil je hier verandering in brengen?  Een vrijwilliger van Tandem biedt een luisterend oor en denkt mee hoe je het door jou gewenste doel kuntLees verder
Telefooncirkel
Een telefooncirkel wordt gevormd door een groep mensen die elkaar elke dag opbellen. Meestal gebeurt dit ‘s morgens tussen 8.30 en 9.00 uur. De cirkel wordt gestart en begeleid doorLees verder
Thuisbezorgde maaltijden
Doras maaltijdservice levert vriesvers en warme maaltijden aan iedereen die woont in Amsterdam-Noord en (tijdelijk) niet in staat is om te koken of om gemaksoverwegingen kiest voor de thuis bezorgdeLees verder
Thuiszorg
Thuiszorg levert allerlei diensten op het gebied van hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en dagbehandeling/dagverzorging. De kosten voor thuiszorg worden grotendeels vergoed door de ABWZ. Hulp inLees verder
Tijdelijke opname
Soms kan iemand tijdelijk in een verzorgingshuis worden opgenomen. Dat kan als verzorging thuis even niet mogelijk is. Bijvoorbeeld als de vaste verzorger uit de eigen omgeving op vakantie wilLees verder
Uitleenservice
Voor uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen kunt u terecht bij diverse organisaties die over een uitleenserve beschikken. U vindt er een assortiment aan verpleegartikelen en hulpmiddelen. Bijvoorbeeld: loophulpmiddelen, rolstoelen, sanitaireLees verder
Unie van Vrijwilligers (U.V.V.), Amsterdam
De Unie van Vrijwilligers Amsterdam staat voor een sterke en sociale samenleving waarin mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor welzijn en informele zorg aan anderen die een steuntje in deLees verder
Verpleegzorg en Ziekenhuis
Het centrum voor verpleeghuiszorg is een instelling voor gezondheidszorg waarin zorg wordt verleend door verschillende hulpverleners aan voornamelijk oudere bewoners en patiënten. Aanleiding voor opname kan zijn dat mensen alsLees verder
Visio Specialistische Begeleiding
De inzet van specialistisch ondersteuning is er op gericht dat mensen met een visuele beperking en bijkomende problematiek (met ook hulp uit hun eigen omgeving), hun zelfredzaamheid en eigen regieLees verder
Vrijwillige Hulpdiensten (Noord voor Elkaar)
Sinds 1 januari 2017 vallen de Vrijwillige Hulpdiensten onder Noord voor Elkaar. Noord voor Elkaar is hèt centrale aanvraagpunt voor vrijwillige hulpdiensten in heel Amsterdam-Noord. Heeft u tijdelijk hulp nodig? BijvoorbeeldLees verder
Wasserette
U kunt tegen vergoeding uw wasgoed van huis laten afhalen en weer thuis laten bezorgen. Wasserette Stomerij Groen Pomonastraat 18 B, 1033 TH Amsterdam. Telefoon: 020 - 636 78 32.Lees verder
Ziekenhuis
Het BovenIJ Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis. Voor behandeling in een ziekenhuis is een verwijzing van uw huisarts nodig. Wanneer uw huisarts u heeft doorverwezen kunt u zelf een afspraakLees verder