Wonen en woonomgeving

Bewonersinitiatieven
U kent ze wel, bewoners die zich vrijwillig inzetten voor hun eigen buurt, bijvoorbeeld op school, bij de organisatie van jongerenactiviteiten, buurtfeesten of het organiseren van schoonmaakacties. Betrokken en actieveLees verder
Burennetwerk Amsterdam
Burennetwerk Amsterdam helpt u een goede buur te vinden als u eenvoudige hulp nodig hebt en zelf niet de financiën heeft om betaalde hulp in te schakelen of mensen inLees verder
Burgerzaken
U kunt bij de afdeling Burgerzaken van het stadsdeel Noord terecht voor uitgifte van reisdocumenten, rijbewijzen, identiteitskaarten, doorgeven van uw verhuizing etc. De afdeling Burgerzaken bevindt zich in het ServicecentrumLees verder
CIZ
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. CIZ Orteliuslaan 1000, 3825Lees verder
Eigen bijdrage
De woonzorgcentra vallen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (ABWZ). De kosten per persoon zijn erg hoog en afhankelijk van het verzamelinkomen (inkomen na belastingaangifte). We noemen de eigen bijdrageLees verder
Grofvuil
Voor bewoners van Amsterdam-Noord is het aanbieden van grofvuil gratis. De vaste ophaaldag verschilt per wijk. Amsterdam-Noord is verdeeld in 26 wijken. Voor informatie over wanneer bij u het grofvuilLees verder
Huurcommissie
De huurcommissie brengt advies uit over huurprijzen van woningen en kamers en over de redelijkheid van huurverhogingen. Dit wordt gedaan op basis van een puntensysteem. Een huurder kan tot 6Lees verder
Klushulp
Heeft u hulp nodig voor een klein klusje in u huis? Bijvoorbeeld het ophangen van gordijnen, of het instellen van uw televisie? Voor dit soort klusjes kunt u terecht bijLees verder
Publieksvoorlichting
De publieksvoorlichters van het stadsdeel Noord kunnen u informeren over de stadsdeelorganisatie, het beleid, de vergaderingen, de evenementen en de projecten van het stadsdeel. Als u ontevreden bent over deLees verder
Seniorenwoningen
Dit zijn woningen die zijn gelabeld voor de doelgroep senioren. Deze worden met voorrang toegewezen aan een senior. De woningen zijn lift ontsloten of gelijkvloers en als het nieuwbouwwoningen betreftLees verder
Seniorenwoningen met zorg
Dit zijn bij elkaar gelegen zelfstandige woningen met in de directe nabijheid een woon- zorgcentrum. Hiervan kunnen de bewoners gebruik maken als ze dat willen. De woningen hebben twee ofLees verder
Urgentieverklaring
Wanneer u dringend een andere woning nodig heeft kunt u zich aanmelden bij de gemeente Amsterdam. Een urgentieverklaring is er alleen voor noodsituaties (bijvoorbeeld calamiteit of brand, ernstig medisch probleem,Lees verder
Vergunningen
Bij de afdeling Vergunningen van het stadsdeel Noord kunt u terecht voor het aanvragen van vergunningen en ontheffingen, waaronder een invalidenparkeerkaart en een ontheffing blauwe zone of betaald parkeren. StadsdeelLees verder
Woningaanpassing
Om als oudere zelfstandig te kunnen blijven wonen kan een woningaanpassing noodzakelijk zijn. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vergoedt aanpassingen aan de woning. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleineLees verder
Woningtoewijzing
U heeft een inschrijving bij WoningNet nodig als u wilt reageren op sociale huurwoningen. Inschrijven kan via de website, of met een inschrijfformulier. Als u zich inschrijft via internet, krijgtLees verder
Woongroepen voor ouderen
Voor ouderen die in groepsverband willen wonen, worden speciale woningen gebouwd. Daarbij wordt bij de bouw rekening gehouden met de wensen van de toekomstige bewoners. Ieder bewoont een zelfstandige woningLees verder
Woonzorgcentrum
Het woonzorgcentrum is de huidige benaming voor het vroegere verzorgingshuis. Sommige woonzorgcentra hebben alleen een-kamer appartementen, andere twee-kamer appartementen. Voor maaltijden en schoonhouden van de kamer of het appartement wordtLees verder