Deze website is een handige wegwijzer voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners. U vindt een grote hoeveelheid aan informatie die voor u van belang kan zijn, van namen en telefoonnummers tot e-mail en internetadressen. Met behulp van de informatie komt u terecht bij de juiste instantie. Lees meer over de WMO-gids.

Mantelzorg

Activiteiten
AMWAHT training AMWAHT staat voor: Amsterdamse Mantelzorgers Werken aan Hun Toekomst. Het is een landelijk programma voor mantelzorgers die zich verder willen ontwikkelen, op zoek zijn naar nieuwe (carrière-) perspectievenLees verder
Financiële en praktische zaken
Inkopen van zorg (PGB) Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Ook als u hulp bij hetLees verder
Informatie en advies
Sociaal Loket Bij het Sociaal Loket kunt u zonder afspraak terecht met al uw vragen over zorg, welzijn en zelfstandig wonen. Website: www.amsterdam.nl Digitale hulpzoeker Regelhulp.nl is een digitale wegwijzerLees verder
Jongeren die zorgen
Mantelzorglunch Eenmaal in de maand organiseert Doras een mantelzorglunch. Deze lunch is bedoeld om mantelzorgers met elkaar in contact te brengen, te ontlasten en informatie over ondersteuning aan te bieden.Lees verder
Mantelzorgcoach
Als mantelzorger kunt u tegen problemen aanlopen en vragen hebben. Bijvoorbeeld vragen over de zorg, financiële regelingen, het stellen van grenzen, het combineren van mantelzorg en werk en het versterkenLees verder
Mantelzorglunch
Eenmaal in de maand organiseert Doras een mantelzorglunch. Deze lunch is bedoeld om mantelzorgers met elkaar in contact te brengen, de mantelzorgers te ontlasten en informatie over ondersteuning aan teLees verder
Markant, centrum voor mantelzorg
Als mantelzorger helpt u de zieke op vele manieren, praktisch maar ook emotioneel. Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven maar kan ook zwaar zijn. Markant ondersteunt mantelzorgers metLees verder
Mezzo
Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit of liefde. Wij vinden het belangrijk dat iedereenLees verder
Vervangende zorg (respijt)
Kortdurend verblijf Ontvangt u mantelzorg en wilt u de zorgtaken van uw mantelzorger verlichten of gaat u mantelzorger op vakantie? Tijdelijk in een instelling of logeerhuis logeren kan misschien voorLees verder
Zorg en dienstverlening
Mantelzorg ondersteuning Het is soms fijn dat er iemand is die u helpt met ingewikkelde zaken. Een hulpverlener met kennis van mantelzorg van Doras zal in één of meerdere gesprekkenLees verder