Vrijwillige Hulpdiensten (Noord voor Elkaar)

Sinds 1 januari 2017 vallen de Vrijwillige Hulpdiensten onder Noord voor Elkaar. Noord voor Elkaar is hèt centrale aanvraagpunt voor vrijwillige hulpdiensten in heel Amsterdam-Noord.

Heeft u tijdelijk hulp nodig? Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen of voor begeleiding naar het ziekenhuis? Neem dan contact op met Noord voor Elkaar.

De vrijwillige hulpdienst is een vrijwilligersorganisatie die hulp geeft aan mensen die geel hulp kunnen krijgen van directe buren, familie of vrienden Het gaat om tijdelijke kortdurende hulp. Te denken valt aan boodschappen doen, incidenteel autovervoer, begeleiding naar het ziekenhuis, gezelligheidsbezoek en kleine klusjes. De vrijwillige hulpdiensten maken onderdeel uit van Stichting Doras.

Noord voor Elkaar

Telefoon: 020 - 751 06 27 
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
E-mail: noordvoorelkaar@doras.nl
Internet: www.doras.nl

Wijziging doorgeven

De Wmo gids wijst u de weg in Amsterdam-Noord

Deze website is een handige wegwijzer voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners. U vindt een grote hoeveelheid aan informatie die voor u van belang kan zijn, van namen en telefoonnummers tot e-mail en internetadressen. Met behulp van de informatie komt u terecht bij de juiste instantie.
Naast deze informatie bieden wij u de mogelijkheid om vragen aan ons te e-mailen. Uw vragen worden door onze medewerkers snel en adequaat beantwoord.

De Wmo gids verschijnt ook in schriftelijke vorm. Deze kunt u bestellen of afhalen op een van onze wijkkantoren.
De informatie uit de Wmo gids wordt regelmatig aangepast. Bij uw vermelding staat een link (rode knop) met Wijziging doorgeven. Hiermee kunt u wijzigingen van uw gegevens doorgeven.

Neem contact op 

Naar de Doras Website