Vrijwillige Hulpdiensten (Noord voor Elkaar)

Sinds 1 januari 2017 vallen de Vrijwillige Hulpdiensten onder Noord voor Elkaar. Noord voor Elkaar is hèt centrale aanvraagpunt voor vrijwillige hulpdiensten in heel Amsterdam-Noord.

Heeft u tijdelijk hulp nodig? Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen of voor begeleiding naar het ziekenhuis? Neem dan contact op met Noord voor Elkaar.

De vrijwillige hulpdienst is een vrijwilligersorganisatie die hulp geeft aan mensen die geel hulp kunnen krijgen van directe buren, familie of vrienden Het gaat om tijdelijke kortdurende hulp. Te denken valt aan boodschappen doen, incidenteel autovervoer, begeleiding naar het ziekenhuis, gezelligheidsbezoek en kleine klusjes. De vrijwillige hulpdiensten maken onderdeel uit van Stichting Doras.

Noord voor Elkaar

Telefoon: 020 - 751 06 27 
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
E-mail: noordvoorelkaar@doras.nl
Internet: www.doras.nl

Wijziging doorgeven

De Wmo gids wijst u de weg in Amsterdam-Noord

Deze website is een handige wegwijzer voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners van Amterdam-Noord. In de WMO gids staat veel informatie die belangrijk voor u kan zijn. Bijvoorbeeld e-mailadresse, website, telefoonnummer en namen van organisaties. Ook kunt u vragen aan ons mailen. Onze medewerkers nemen dan contact met u op.

Wij passen de informatie uit de WMO gids regelmatig aan. Bij iedere vermelding staat een link (rode knop) met Wijziging doorgeven. Hiermee kunt u wijzigingen van de gegevens doorgeven.

Neem contact op 

Naar de Doras Website