Wonen en woonomgeving

 • Eigen bijdrage bewoners

  De woonzorgcentra vallen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (ABWZ).

  De kosten per persoon zijn erg hoog en afhankelijk van het verzamelinkomen (inkomen na belastingaangifte). We noemen de … meer

 • Woonzorgcentrum

  Het woonzorgcentrum is de huidige benaming voor het vroegere verzorgingshuis. Sommige woonzorgcentra hebben alleen een-kamer appartementen, andere twee-kamer appartementen. Voor maaltijden en … meer

 • Seniorenwoningen

  Dit zijn woningen die gezien de voorzieningen geschikt zijn voor ouderen. Deze woningen zijn voorzien van handgrepen in douche en toilet. Soms zijn er eenvoudige aanpassingen aangebracht, zoals een … meer

 • Burennetwerk

  Het Burennetwerk helpt u een goede buur te vinden als u eenvoudige hulp nodig hebt en zelf niet de financiën heeft om betaalde hulp in te schakelen of mensen in uw omgeving kent die u kunnen … meer

 • Klushulp Amsterdam-Noord

  Heeft u hulp nodig voor een klein klusje in u huis? Bijvoorbeeld het ophangen van gordijnen, of het instellen van uw televisie? Voor dit soort klusjes kunt u terecht bij de vrijwillige klushulp van … meer

 • Huurcommissie

  De huurcommissie brengt advies uit over huurprijzen van woningen en kamers en over de redelijkheid van huurverhogingen. Dit wordt gedaan op basis van een puntensysteem.

  Een huurder kan tot 6 maanden … meer

 • Woningaanpassing

  Om als oudere zelfstandig te kunnen blijven wonen kan een woningaanpassing noodzakelijk zijn. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vergoedt aanpassingen aan de woning. Er wordt een onderscheid … meer

 • Woningtoewijzing

  Het merendeel van de huurwoningen in Amsterdam is in het bezit van woningcorporaties. Samen met corporaties uit de regio bieden zij vrijgekomen woningen aan via WoningNet.

  Om in aanmerking te komen … meer

 • Vergunningen

  Bij de afdeling Vergunningen van het stadsdeel Noord kunt u terecht voor het aanvragen van vergunningen en ontheffingen, waaronder een invalidenparkeerkaart en een ontheffing blauwe zone of betaald … meer

 • Grofvuil

  Voor bewoners van Amsterdam-Noord is het aanbieden van grofvuil gratis. De vaste ophaaldag verschilt per wijk. Amsterdam-Noord is verdeeld in 26 wijken. Voor informatie over wanneer bij u het … meer

 • Burgerzaken

  U kunt bij de afdeling Burgerzaken van het stadsdeel Noord terecht voor uitgifte van reisdocumenten, rijbewijzen, identiteitskaarten, doorgeven van uw verhuizing etc. De afdeling Burgerzaken bevindt … meer

Wijziging doorgeven

De Wmo gids wijst u de weg in Amsterdam-Noord

Deze website is een handige wegwijzer voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners van Amterdam-Noord. In de WMO gids staat veel informatie die belangrijk voor u kan zijn. Bijvoorbeeld e-mailadresse, website, telefoonnummer en namen van organisaties. Ook kunt u vragen aan ons mailen. Onze medewerkers nemen dan contact met u op.

Wij passen de informatie uit de WMO gids regelmatig aan. Bij iedere vermelding staat een link (rode knop) met Wijziging doorgeven. Hiermee kunt u wijzigingen van de gegevens doorgeven.

Neem contact op 

Naar de Doras Website