Vervangende zorg (respijt)

Respijthuis

Het Respijthuis Amsterdam wordt een kleinschalig, laagdrempelig en huiselijk logeerhuis voor mensen die zorg nodig hebben en het tijdelijk thuis niet (goed genoeg) redden. Het wordt ontwikkeld in de mooie vleugel van het voormalig Sint-Rosaklooster in Amsterdam Noord. De organisatie streeft ernaar in de herfst van 2016 de deuren te openen voor de eerste gasten! 
Voor meer informatie kijk op www.respijthuisamsterdam.nl

Kortdurend verblijf

Ontvangt u mantelzorg en wilt u de zorgtaken van uw mantelzorger verlichten of gaat u mantelzorger op vakantie? Tijdelijk in een instelling of logeerhuis logeren kan misschien voor u en uw mantelzorger een oplossing zijn. 
Voor meer informatie kijk op www.amsterdam.nl

Dagbesteding
  • Het Amsterdams Ontmoetings Centrum  (AOC) is een dagbestedingsvoorziening voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Verzorgers (mantelzorgers) kunnen er deelnemen aan gespreksgroepen. Er is wekelijks een spreekuur speciaal voor de verzorgenden.  
    Voor meer informatie kijk op www.combiwel.nl
  • Dagopvang biedt groepsgewijze opvang aan en begeleiding van zelfstandig wonende ouderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.
    Voor meer informatie via Evean kijk op www.evean.nl
    Voor meer informatie via Amstelring kijk op www.amstelring.nl
Vervangende zorg

ASTER staat voor ASsistentie aan Thuiswonenden En Hun Relaties. Een ASTER vrijwilliger vervangt of ondersteunt de mantelzorger een dagdeel per week, zodat deze een paar uur voor zichzelf heeft. 
Voor meer informatie kijk op www.doras.nl

Zorg tijdens vakantie

De organisatie ‘ Handen in Huis’ biedt 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorger gedurende diens afwezigheid. Door deze vervanging kan de mantelzorger met een gerust hart op vakantie gaan. Ook kan de zorg worden ingezet indien de vaste mantelzorger voor een planbare opname naar het ziekenhuis moet. 
Kijk voor meer informatie op: www.handeninhuis.nl/

Betaalde respijtzorg in de buurt

Via de Nationale Hulpgids vindt u een hulp bij u in de buurt. Dé marktplaats voor thuiszorg, kinderopvang, huishoudelijke hulp, begeleiding en meer. 
Kijk voor meer informatie op: www.nationalehulpgids.nl/

Respijtzoeker

Via deze website kunt u zelf zoeken naar aanbieder van respijtzorg bij u in de buurt. 
Voor meer informatie tijdvoorjezelf.mezzo.nl

 

Wijziging doorgeven

De Wmo gids wijst u de weg in Amsterdam-Noord

Deze website is een handige wegwijzer voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners van Amterdam-Noord. In de WMO gids staat veel informatie die belangrijk voor u kan zijn. Bijvoorbeeld e-mailadresse, website, telefoonnummer en namen van organisaties. Ook kunt u vragen aan ons mailen. Onze medewerkers nemen dan contact met u op.

Wij passen de informatie uit de WMO gids regelmatig aan. Bij iedere vermelding staat een link (rode knop) met Wijziging doorgeven. Hiermee kunt u wijzigingen van de gegevens doorgeven.

Neem contact op 

Naar de Doras Website