Activiteiten

AMWAHT training

AMWAHT staat voor: Amsterdamse Mantelzorgers Werken aan Hun Toekomst. Het is een landelijk programma voor mantelzorgers die zich verder willen ontwikkelen, op zoek zijn naar nieuwe (carrière-) perspectieven of zich willen inzetten voor een ander.  
Voor meer informatie kijk op www.doras.nl

Mantelzorg Lunch

Eenmaal in de maand organiseert Doras een mantelzorglunch. Deze lunch is bedoeld om mantelzorgers met elkaar in contact te brengen, te ontlasten en informatie over ondersteuning aan te bieden. 
Voor meer informatie kijk op www.doras.nl

Alzheimer Café 

Elke vierde dinsdag van de maand opent het Alzheimer Café Amsterdam Noord haar deuren en kunnen mensen met dementie, hun partners, familie, vrienden en hulpverleners terecht voor informatie en uitwisseling. 
Voor meer informatie kijk op www.doras.nl

Eigenkacht versterken

De Eigen Kracht Conferentie gaat over zelf de regie houden. Iemand van de Eigen Kracht Centrale kan helpen om familie, vrienden en informatie samen te brengen en een gezamenlijk zorgplan te maken via een Eigen Kracht-conferentie. 
Kijk voor meer informatie op: www.eigen-kracht.nl

Dag van de mantelzorg

Medio november wordt er jaarlijks een speciale dag georganiseerd, waarbij de mantelzorgers zich kunnen ontspannen en in het zonnetje worden gezet. Tevens komt u met elkaar in contact.  
Voor meer informatie www.doras.nl

Het Baken

Een ontmoetingscentrum voor en door ouderen in Tuindorp Nieuwendam. Samen warm eten, een kopje koffie drinken of meedoen aan een activiteit. 
Voor meer informatie kijk op: www.stichting-het-baken.nl

Cursus 'Zorg voor je zelf'

Wil je meer weten over hoe je naast de zorg voor een ander voldoende aandacht voor jezelf hebt? De cursus 'De Zorg voor jezelf' heeft als doel mantelzorgers te ondersteunen en bestaat uit 4 themabijeenkomsten. 
Voor meer informatie kijk op www.doras.nl

Cursus 'Zorg de baas'

Bij de cursus 'Zorg de baas' leert u stil te staan bij uw eigen situatie en waar nodig veranderingen aan te brengen. U volgt de cursus samen met andere mantelzorgers en heeft u dus contact met lotgenoten. 
Voor meer informatie www.markant.org

 

Wijziging doorgeven

De Wmo gids wijst u de weg in Amsterdam-Noord

Deze website is een handige wegwijzer voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners. U vindt een grote hoeveelheid aan informatie die voor u van belang kan zijn, van namen en telefoonnummers tot e-mail en internetadressen. Met behulp van de informatie komt u terecht bij de juiste instantie.
Naast deze informatie bieden wij u de mogelijkheid om vragen aan ons te e-mailen. Uw vragen worden door onze medewerkers snel en adequaat beantwoord.

De Wmo gids verschijnt ook in schriftelijke vorm. Deze kunt u bestellen of afhalen op een van onze wijkkantoren.
De informatie uit de Wmo gids wordt regelmatig aangepast. Bij uw vermelding staat een link (rode knop) met Wijziging doorgeven. Hiermee kunt u wijzigingen van uw gegevens doorgeven.

Neem contact op 

Naar de Doras Website