SamenSpraak Noord

SamenSpraak Noord is er voor iedereen in Amsterdam-Noord die anderstalig is. Anderstalig betekent dat u vroeger een andere taal heeft geleerd dan het Nederlands. U kunt nu wel een beetje Nederlands spreken, maar u wilt graag oefenen om het beter te leren. Het is wel belangrijk dat u per telefoon bereikbaar bent!

De begeleiders van SamenSpraak Noord helpen u de Nederlandse taal beter te spreken en te verstaan. Het gaat alleen om het Nederlands praten met elkaar. De begeleiders vinden het belangrijk en leuk om met u de Nederlandse taal te oefenen voor maximaal een jaar, een dagdeel in de week. Zij doen dat vrijwillig en krijgen hiervoor geen geld. De begeleiders geven GEEN Nederlandse les en helpen ook NIET met andere problemen.

SamenSpraak Noord

Hagedoornplein 1C, 1031 BV Amsterdam.
Telefoon: 020 - 636 43 98.
Bereikbaar: dinsdag en donderdag van 14.00-16.00 uur.
E-mail: samenspraak@doras.nl
Internet: www.doras.nl

Wijziging doorgeven

De Wmo gids wijst u de weg in Amsterdam-Noord

Deze website is een handige wegwijzer voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners van Amterdam-Noord. In de WMO gids staat veel informatie die belangrijk voor u kan zijn. Bijvoorbeeld e-mailadresse, website, telefoonnummer en namen van organisaties. Ook kunt u vragen aan ons mailen. Onze medewerkers nemen dan contact met u op.

Wij passen de informatie uit de WMO gids regelmatig aan. Bij iedere vermelding staat een link (rode knop) met Wijziging doorgeven. Hiermee kunt u wijzigingen van de gegevens doorgeven.

Neem contact op 

Naar de Doras Website