Werkloosheidsuitkering

Wanneer u buiten uw schuld werkloos wordt, door ontslag of door het van rechtswege aflopen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, kunt u aanspraak maken op een Werkloosheidswetuitkering (WW-uitkering) op grond van de Werkloosheidswet (WW) en de aanvullende Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Hieraan zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden.

Een van de voorwaarden voor toekenning van WW is dat u direct op zoek bent gegaan naar ander werk toen het duidelijk was dat uw werk zou eindigen en dat u in de 36 weken voor u werkloos werd, minimaal 26 weken heeft gewerkt. U hoeft zich niet voor de vorm tegen uw ontslag te verweren om in aanmerking te kunnen komen voor een WW-uitkering. Ook als u ontslag krijgt met wederzijds goedvinden behoudt u het recht op WW.

De uitvoering van de WW wordt verzorgd door het UWV Werkbedrijf. Bij het bepalen van het recht op een uitkering bekijkt het UWV onder meer of u door uw eigen schuld werkloos bent geworden, dus of u ' verwijtbaar werkloos' bent.

UWV Werkbedrijf

Delflandlaan 3-5, 1062 EA Amsterdam
Postbus 8071, 1005 AB Amsterdam
Telefoon: 0900 - 9294.
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur.
Internet: www.werk.nl

Wijziging doorgeven

De Wmo gids wijst u de weg in Amsterdam-Noord

Deze website is een handige wegwijzer voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners van Amterdam-Noord. In de WMO gids staat veel informatie die belangrijk voor u kan zijn. Bijvoorbeeld e-mailadresse, website, telefoonnummer en namen van organisaties. Ook kunt u vragen aan ons mailen. Onze medewerkers nemen dan contact met u op.

Wij passen de informatie uit de WMO gids regelmatig aan. Bij iedere vermelding staat een link (rode knop) met Wijziging doorgeven. Hiermee kunt u wijzigingen van de gegevens doorgeven.

Neem contact op 

Naar de Doras Website