Waterschapsbelasting

Het waterbeheer van Amsterdam-Noord valt onder het beheer van Waterschappen. De kosten die de waterschappen voor de uitvoering van hun taken maken, worden doorberekend aan bewoners en bedrijven in het gebied.

In Amsterdam-Noord worden de aanslagen geheven door:

  • Waternet: is de gemeenschappelijke organisatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. De verontreinigingsheffing en de ingezetenenomslag worden geheven via een jaarlijkse aanslag van Waternet.
  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK): voor het gebied ten noorden van de Waterlandse Zeedijk (afdeling Belastingen). De zuiveringsheffing en watersysteemheffing worden geheven via een jaarlijkse aanslag.

Niet iedereen is in staat om deze belastingen te betalen. Mensen met een laag inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen.

Kwijtschelding voor heffingen van Waternet kan worden aangevraagd bij Waternet.

Kwijtschelding voor heffingen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kan worden aangevraagd bij deze dienst te Heerhugowaard.

Waternet

Algemene informatie:
Bezoekadres: Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam.
Postadres: Postbus 94730, 1090 GJ Amsterdam.
Telefoon: 0900 - 9394 (lokaal tarief).
Openingstijden loket: werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00-18.00 uur.
Internet: www.waternet.nl

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier(HHNK)

Algemene informatie:
Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard.
Postadres: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard.
Telefoon: 072 - 582 82 82.
Openingstijden: werkdagen van 9.00 - 16.00 uur.
Informatie over aanslagen waterschapsbelasting van HHNK, tel.efoon 0900 - 9112 112 (ook voor aanvraag kwijtscheldingsformulieren).
E-mail: belastingen@hhnk.nl
Internet: www.hhnk.nl

Wijziging doorgeven

De Wmo gids wijst u de weg in Amsterdam-Noord

Deze website is een handige wegwijzer voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners van Amterdam-Noord. In de WMO gids staat veel informatie die belangrijk voor u kan zijn. Bijvoorbeeld e-mailadresse, website, telefoonnummer en namen van organisaties. Ook kunt u vragen aan ons mailen. Onze medewerkers nemen dan contact met u op.

Wij passen de informatie uit de WMO gids regelmatig aan. Bij iedere vermelding staat een link (rode knop) met Wijziging doorgeven. Hiermee kunt u wijzigingen van de gegevens doorgeven.

Neem contact op 

Naar de Doras Website