Bijzondere bijstand

Iedereen heeft te maken met kosten voor huisvesting, voeding, kleding, ontspanning, etc. Deze kosten worden beschouwd als algemene bestaanskosten. Het kan zijn dat u extra kosten moet maken door bijzondere omstandigheden. Hiervoor kan bijstand voor bijzondere bestaanskosten worden verleend. Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen uit arbeid, een bijstandsuitkering of andere sociale uitkering (ouderen met AOW met of zonder aanvullend pensioen).

U kunt voor heel veel verschillende kosten bijzondere bijstand krijgen. Er zijn een paar voorwaarden aan deze kosten: Ze zijn noodzakelijk, ze zijn onverwacht, ze worden nergens anders vergoed, ze zijn verbonden aan Nederland.

Bijzonder bijstand moet worden aangevraagd voordat de uitgave wordt gedaan, anders wordt er geen bijstand verstrekt.

Niet voor wasmachine of koelkast.

Voor duurzame gebruiksartikelen, zoals een wasmachine of een koelkast, kunt u meestal geen bijzondere bijstand aanvragen. U moet hiervoor geld reserveren van uw uitkering, of de Langdurigheidstoeslag hiervoor gebruiken. Ook kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen: om boetes te betalen, om alimentatie voor uw kinderen en ex-partner te betalen, de premie voor een vrijwillige WIA-, Ziektewet-, of WW-uitkering, vrijwillig genomen eigen risico bij de zorgverzekering, aflossing van belastingschulden, kosten van geleden schade of toegebrachte schade, bijvoorbeeld brandschade of schade aan uw auto, bijzondere experimentele medische behandeling in Nederland of in het buitenland, die niet via de verzekering of de AWBZ wordt vergoed.

Regeling tegemoetkoming meerkosten (Rtm)

Als u een laag inkomen hebt, dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding krijgen de extra kosten die u moet maken voor uw ziekte of beperking of die van uw kinderen. U moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Die kunt u vinden op de website van de gemeente Amsterdam

Voor welke kosten?

Afhankelijk van uw ziekte of beperking krijgt u voor de volgende kostensoorten een maandelijkse tegemoetkoming:

  • Extra kledingslijtage € 13,-
  • Extra bewassing € 10,- (kosten voor het extra wassen van kleding en beddengoed)
  • Extra energiekosten € 20,-
  • Tegemoetkoming maaltijden € 15,-

Komt u voor een van de tegemoetkomingen hierboven in aanmerking, dan krijgt u ook:

Basiscompensatie € 25,-

Compensatie verplicht eigen risico zorgverzekering € 8,25 (alleen als u 18 jaar of ouder bent)

U krijgt maximaal € 91,25 vergoeding per maand. U hoeft geen bonnetjes te bewaren.

Dienst Werk en Inkomen

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur
Telefoon: 020 - 252 60 00 (algemeen).
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17.00 uur.
Internet: www.amsterdam.nl/werk-inkomen/

Wijziging doorgeven

De Wmo gids wijst u de weg in Amsterdam-Noord

Deze website is een handige wegwijzer voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners van Amterdam-Noord. In de WMO gids staat veel informatie die belangrijk voor u kan zijn. Bijvoorbeeld e-mailadresse, website, telefoonnummer en namen van organisaties. Ook kunt u vragen aan ons mailen. Onze medewerkers nemen dan contact met u op.

Wij passen de informatie uit de WMO gids regelmatig aan. Bij iedere vermelding staat een link (rode knop) met Wijziging doorgeven. Hiermee kunt u wijzigingen van de gegevens doorgeven.

Neem contact op 

Naar de Doras Website