Bijstand

Een bijstandsuitkering ontvangt u van uw gemeente, als overbrugging op weg naar een baan. Als u teveel eigen vermogen heeft moet u dat eerst opmaken. Pas daarna komt u in aanmerking voor bijstand.

Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, kan een bijstandsuitkering aanvragen. Voorwaarde is wel dat u onvoldoende inkomen of vermogen heeft om van te leven. Dit geldt alleen als u niet in aanmerking komt voor een ander uitkering bijvoorbeeld werkeloosheidsuitkering (WW) of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Ondersteuning van de gemeente bij werkeloosheid: u bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een inkomen via werk. Pas als dat op eigen gelegenheid niet lukt, kunt u ondersteuning van de gemeente krijgen. Gemeenten mogen hiervoor een tegenprestatie vragen, zoals het doen van vrijwilligerswerk.

De ondersteuning van uw gemeente bestaat uit een aantal onderdelen:
  • bent u werkzoekend, dan helpt uw gemeente u om werk te vinden;
  • als dat nodig is, biedt de gemeente een bijstandsuitkering.
Gezinsbijstand

Vanaf 2012 is het begrip ''gezin" nieuw in de Wet Werk en Bijstand (WWB). Een gezin bent u als u samen met uw partner en/of kinderen of alleenstaand met kinderen in 1 huis woont. Een gezin kan maar 1 gezinsuitkering krijgen.

U moet samen de bijstandsuitkering aanvragen. Inkomsten van alle gezinsleden tellen mee met betrekking tot de woonkostentoeslag.

Personen jonger dan 27 jaar hebben in principe geen recht op bijstand.

65 jaar of ouder: Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

Bent u 65 jaar of oudere en heeft u een inkomen onder het sociaal minimum, dan kunt u een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) aanvragen bij de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze vervangt de Wet Werk en Bijstand en de Wet Sociale Werkvoorzieningen. Dan kan het zijn dat u uw uitkering vanaf 1 juli 2015 omlaag gaat. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in één huis wonen, hoe lager de bijstandsuitkering. Deze kostendelersnorm wordt ingevoerd omdat u uw woonkosten kunt delen met anderen.

UWV Werkbedrijf

Delflandlaan 3-5, 1062 EA Amsterdam
Postbus 8071, 1005 AB Amsterdam
Telefoon: 0900 - 9294.
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur.
Internet: www.werk.nl

Dienst Werk en Inkomen

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur
Telefoon: 020 - 252 60 00 (algemeen).
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17.00 uur.
Internet: www.amsterdam.nl/werk-inkomen/

Wijziging doorgeven

De Wmo gids wijst u de weg in Amsterdam-Noord

Deze website is een handige wegwijzer voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners van Amterdam-Noord. In de WMO gids staat veel informatie die belangrijk voor u kan zijn. Bijvoorbeeld e-mailadresse, website, telefoonnummer en namen van organisaties. Ook kunt u vragen aan ons mailen. Onze medewerkers nemen dan contact met u op.

Wij passen de informatie uit de WMO gids regelmatig aan. Bij iedere vermelding staat een link (rode knop) met Wijziging doorgeven. Hiermee kunt u wijzigingen van de gegevens doorgeven.

Neem contact op 

Naar de Doras Website