Belastingwinkel

De Stichting Belastingwinkel Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie die mensen met een laag inkomen helpt met het oplossen van problemen met belastingen en toeslagen. Indien u zorgtoeslag ontvangt komt u in aanmerking voor onze hulp.

De diensten bestaan uit het geven van informatie, hulp bij het indienen van aangiften en hulp bij het indienen van verzoek-, bezwaar- en beroepschriften. Het kan over inkomstenbelasting gaan, over zorgtoeslag, over gemeentelijke belastingen, kortom voor alle soorten belastingen en voor alle soorten toeslagen kan men terecht bij de belastingwinkel.

Stichting Belastingwinkel Amsterdam

Oudemanhuispoort 2 - 3, 1012 CN Amsterdam.
Telefoon: 020 - 624 70 03.
U kunt alleen op afspraak worden geholpen. Voor het maken van een afspraak kunt u ons op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend tussen 10.00 - 11.00 uur bereiken op 020 – 624 7003. U kunt voor het maken van een afspraak ook langskomen op de maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur.

Wijziging doorgeven

De Wmo gids wijst u de weg in Amsterdam-Noord

Deze website is een handige wegwijzer voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners van Amterdam-Noord. In de WMO gids staat veel informatie die belangrijk voor u kan zijn. Bijvoorbeeld e-mailadresse, website, telefoonnummer en namen van organisaties. Ook kunt u vragen aan ons mailen. Onze medewerkers nemen dan contact met u op.

Wij passen de informatie uit de WMO gids regelmatig aan. Bij iedere vermelding staat een link (rode knop) met Wijziging doorgeven. Hiermee kunt u wijzigingen van de gegevens doorgeven.

Neem contact op 

Naar de Doras Website