Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is een zogenaamde volksverzekering. Dat wil zeggen dat iedereen die in Nederland woont of werkt aanspraak kan maken op de uitkering. Wel wordt de uitkering lager vastgesteld als men langere tijd in het buitenland heeft gewoond. Iedereen die gehuwd is of ongehuwd samenwoont, heeft recht op een basispensioen van 50% van het minimumloon. Alleenstaanden hebben recht op een pensioen van 70% van het minimumloon.

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. U ontvangt het AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. U ontvangt uw eerste AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum.

Als u in Nederland woont, krijgt u een half jaar voordat u uw AOW leeftijd bereikt van de Sociale Verzekeringsbank automatisch een aanvraagformulier toegestuurd. U kunt uw aanvraag ook online doen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Sociale Verzekeringsbank

Stationsstraat 112, 1506 DK Zaandam.
Telefoon: 075 - 655 10 10.
Postadres: Postbus 18002, 3501 CA Utrecht.
Inlichtingen: maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur.
Internet: www.svb.nl

Wijziging doorgeven

De Wmo gids wijst u de weg in Amsterdam-Noord

Deze website is een handige wegwijzer voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners van Amterdam-Noord. In de WMO gids staat veel informatie die belangrijk voor u kan zijn. Bijvoorbeeld e-mailadresse, website, telefoonnummer en namen van organisaties. Ook kunt u vragen aan ons mailen. Onze medewerkers nemen dan contact met u op.

Wij passen de informatie uit de WMO gids regelmatig aan. Bij iedere vermelding staat een link (rode knop) met Wijziging doorgeven. Hiermee kunt u wijzigingen van de gegevens doorgeven.

Neem contact op 

Naar de Doras Website