Geldzaken

 • Thuisadministratie

  Soms lukt het mensen niet goed om hun (financiële) administratie bij te houden en overzicht te houden over hun inkomsten en uitgaven. Een vrijwilliger van Humanitas kan dan ondersteuning bieden, … meer

 • Zorgverzekering

  Iedereen die in Nederland woont, moet een zorgverzekering hebben. De zorgverzekering is in de plaats gekomen van de vroegere ziekenfondsverzekering en de particuliere verzekering. De overheid heeft … meer

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning

  Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Deze wet is erop gericht dat mensen met hulp van de gemeente en mensen om hen heen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen … meer

 • Budgetcursussen

  Met een budgetcursus leert u (meer) zicht krijgen op uw inkomsten en uitgaven en om te gaan met uw inkomen. Er wordt aandacht besteed aan het ordenen van uw administratie, het maken van een … meer

 • Stadsbank van Lening

  De Stadsbank van Lening (voorheen de lommerd) geeft krediet op onderpand. Het bedrag dat wordt uitbetaald bedraagt circa 75% van de geschatte executiewaarde van het onderpand. Uiterlijk 6 maanden na … meer

 • Werkloosheidsuitkering

  Wanneer u buiten uw schuld werkloos wordt, door ontslag of door het van rechtswege aflopen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, kunt u aanspraak maken op een Werkloosheidswetuitkering (WW- … meer

 • Bijzondere bijstand

  Iedereen heeft te maken met kosten voor huisvesting, voeding, kleding, ontspanning, etc. Deze kosten worden beschouwd als algemene bestaanskosten. Het kan zijn dat u extra kosten moet maken door … meer

 • Bijstand

  Een bijstandsuitkering ontvangt u van uw gemeente, als overbrugging op weg naar een baan. Als u teveel eigen vermogen heeft moet u dat eerst opmaken. Pas daarna komt u in aanmerking voor bijstand. … meer

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)

  De AOW is een zogenaamde volksverzekering. Dat wil zeggen dat iedereen die in Nederland woont of werkt aanspraak kan maken op de uitkering. Wel wordt de uitkering lager vastgesteld als men langere … meer

 • Belastingwinkel

  De Stichting Belastingwinkel Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie die mensen met een laag inkomen helpt met het oplossen van problemen met belastingen en toeslagen. Indien u zorgtoeslag ontvangt … meer

 • Belastingtelefoon

  Voor al uw vragen over rijksbelastingen kunt u terecht bij de belastingtelefoon. Houdt bij contact uw burgerservicenummer bij de hand. meer

 • Rijksbelastingen

  Ook het rijk heft een aantal belastingen: loon- en inkomstenbelasting, vermogensbelasting, premies volksverzekeringen, BTW, accijnzen enzovoort. Met deze opbrengsten worden de overheidsuitgaven … meer

Wijziging doorgeven

De Wmo gids wijst u de weg in Amsterdam-Noord

Deze website is een handige wegwijzer voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners van Amterdam-Noord. In de WMO gids staat veel informatie die belangrijk voor u kan zijn. Bijvoorbeeld e-mailadresse, website, telefoonnummer en namen van organisaties. Ook kunt u vragen aan ons mailen. Onze medewerkers nemen dan contact met u op.

Wij passen de informatie uit de WMO gids regelmatig aan. Bij iedere vermelding staat een link (rode knop) met Wijziging doorgeven. Hiermee kunt u wijzigingen van de gegevens doorgeven.

Neem contact op 

Naar de Doras Website