Meldpunt Zorg en Woonoverlast

Iedereen heeft wel eens last van de buren. Als uw buren voortdurend lawaai maken, of niet in staat of bereid zijn hun woning of tuin schoon te houden (stank, vervuiling), of u wordt herhaaldelijk lastiggevallen door een buurtbewoner (intimidatie of agressie), dan is er sprake van overlast. U kunt het Meldpunt Zorg en Woonoverlast inschakelen als u bij herhaling overlast ondervindt van uw buren. Medewerkers van het meldpunt onderzoeken het probleem en zoeken in overleg met de verschillende instanties (en u en uw buren) naar een oplossing. U kunt het Meldpunt Zorg en Woonoverlast ook inschakelen als u zich bijvoorbeeld zorgen maakt over een van uw buren die u een tijdje niet heeft gezien, of als een van uw buren volgens u in psychische nood verkeert of ernstig lichamelijk ziek is en niet in staat is om hulp te vragen.

Meldpunt Zorg en Woonoverlast

Stadsloket Noord, Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam.
Telefoon: 020 - 255 2914.
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur.
Internet: www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/contact/meldpunt-zorg/

Wijziging doorgeven

De Wmo gids wijst u de weg in Amsterdam-Noord

Deze website is een handige wegwijzer voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners van Amterdam-Noord. In de WMO gids staat veel informatie die belangrijk voor u kan zijn. Bijvoorbeeld e-mailadresse, website, telefoonnummer en namen van organisaties. Ook kunt u vragen aan ons mailen. Onze medewerkers nemen dan contact met u op.

Wij passen de informatie uit de WMO gids regelmatig aan. Bij iedere vermelding staat een link (rode knop) met Wijziging doorgeven. Hiermee kunt u wijzigingen van de gegevens doorgeven.

Neem contact op 

Naar de Doras Website