Leefkringhuis Amsterdam-Noord

Het Leefkringhuis bestaat al ruim 30 jaar in Amsterdam-Noord en biedt het volgende:

Ambulante hulp
Doelstelling 1: Het faciliteren van wekelijks 4 inloopspreekuren voor de inwoners van Amsterdam-Noord met diverse hulpvragen;
Doelstelling 2: Het bieden van structurele ondersteuning aan inwoners van Amsterdam-Noord middels een traject;
Doelstelling 3: Het tegengaan van huisuitzettingen in Amsterdam-Noord.

Voedselbank Amsterdam Noord
Doelstelling 1: Het wekelijks ondersteunen van inwoners uit Amsterdam-Noord met een voedselpakket;
Doelstelling 2: Het verzorgen van ‘Meer dan voedsel alleen’. De toeleiding van voedselbankklanten richting hulpverlening.

Logeerfunctie
Doelstelling 1: In onze logeerfunctie kinderen uit Amsterdam-Noord van 0 tot 20 middels een huiselijke setting een rustperiode aanbieden van 3 tot 6 maanden, waarin er gewerkt wordt aan structuur en stabilisatie. Terugkeer naar huis is altijd het uitgangspunt. Er is 24/7 begeleiding;
Doelstelling 2: Tienermoeders uit Noord ondersteunen in hun eigen ontwikkeling, structuur en stabiliteit, maar ook ondersteuning bieden ten aanzien van de opvoeding.

Vrouwenopvang
Doelstelling: Het Leefkringhuis beschikt over kleinschalige opvang voor vrouwen met of zonder kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Dit is niet gebonden aan Amsterdam-Noord. De vrouwen wonen in zeer kleine groepen met elkaar en er is 24/7 begeleiding.

Het Leefkringhuis kent aan contra-indicatie:

• actieve verslaving
• psychiatrie

Leefkringhuis Noord

Bezoekadres: Koekoekstraat 16, 1021 TX Amsterdam.
Postadres: Postbus 36143, MC Amsterdam.
Telefoon: 020 - 636 25 39 (dag en nacht).
E-mail: secretariaat@leefkringhuis-noord.nl
Internet: www.leefkringhuis-noord.nl

Wijziging doorgeven

De Wmo gids wijst u de weg in Amsterdam-Noord

Deze website is een handige wegwijzer voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners van Amterdam-Noord. In de WMO gids staat veel informatie die belangrijk voor u kan zijn. Bijvoorbeeld e-mailadresse, website, telefoonnummer en namen van organisaties. Ook kunt u vragen aan ons mailen. Onze medewerkers nemen dan contact met u op.

Wij passen de informatie uit de WMO gids regelmatig aan. Bij iedere vermelding staat een link (rode knop) met Wijziging doorgeven. Hiermee kunt u wijzigingen van de gegevens doorgeven.

Neem contact op 

Naar de Doras Website