Participatieraad Amsterdam-Noord

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft als doel zoveel mogelijk mensen te laten meedoen in de samenleving. De uitvoering van deze wet is onder andere een taak van het stadsdeel.

Voor de advisering op het brede terrein van de WMO is de Participatieraad Amsterdam-Noord opgericht. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het stadsdeel en ook aan instellingen op het terrein van welzijn, zorg, wonen en dienstverlening.

De raad behandelt geen individuele zaken en heeft ook niet de functie van klachtencommissie.

De raad is wel erg geïnteresseerd in ervaringen en ideeën van gebruikers van WMO voorzieningen.

Daarom gaan de leden van de raad geregeld op bezoek bij zowel bijeenkomsten van (potentiële) gebruikers van voorzieningen en ook bij instellingen die deze voorzieningen uitvoeren.

De raad zal ook jaarlijks minstens een openbare bijeenkomst organiseren waarin verslag wordt gedaan van de werkzaamheden.

Geïnteresseerde Noord Amsterdammers kunnen meedenken in de door de Participatieraad ingestelde commissies waar met name gebruikerservaringen aan bod komen en waar mede de door de raad te geven adviezen worden voorbereid.

Participatieraad Amsterdam-Noord

Secretariaatsadres: Kometensingel 189, 1033 BE Amsterdam.
Telefoon: 06 - 1060 2402.
E-mail: participatieraadamsterdamnoord@outlook.com
Internet: www.participatieraadamsterdamnoord.nl

Wijziging doorgeven

De Wmo gids wijst u de weg in Amsterdam-Noord

Deze website is een handige wegwijzer voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners van Amterdam-Noord. In de WMO gids staat veel informatie die belangrijk voor u kan zijn. Bijvoorbeeld e-mailadresse, website, telefoonnummer en namen van organisaties. Ook kunt u vragen aan ons mailen. Onze medewerkers nemen dan contact met u op.

Wij passen de informatie uit de WMO gids regelmatig aan. Bij iedere vermelding staat een link (rode knop) met Wijziging doorgeven. Hiermee kunt u wijzigingen van de gegevens doorgeven.

Neem contact op 

Naar de Doras Website