Ombudsman Metropool Amsterdam

Ombudsman Metropool Amsterdam behandelt klachten over organisaties en personen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De ombudsman kijkt of u op de juiste manier bent geholpen door een ambtenaar of instantie. Als uw klacht door de gemeentelijke instantie niet naar tevredenheid wordt behandeld, kunt u bij de ombudsman terecht. Uw klacht kan bijvoorbeeld gaan over de verstrekking van een vergunning, de behandeling van een bezwaarschrift of onduidelijke regelgeving.

De ombudsman is niet bevoegd bij klachten die gaan over consumentenzaken, woningcorporaties, of niet-gemeentelijke instanties (politie, CWI). Ook kan de ombudsman geen onderzoek laten doen als een rechter uitspraak heeft gedaan in uw zaak.

De ombudsman is benoemd door de gemeenteraad. Hij werkt voor zeven gemeenten (Amsterdam, Almere, Diemen, Landsmeer, Waterland en Zaanstad) en voor de Stadsregio Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam - Amstelland. Hij voert zijn werk onafhankelijk en onpartijdig uit en is aan niemand ondergeschikt. Iedereen kan een klacht indienen. Het spreekuur en een eventueel onderzoek door de ombudsman is gratis.

Ombudsman Metropool Amsterdam

Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam.
Postadres: Postbus 2119, 1000 CC Amsterdam.
Telefoon: 020 - 625 99 99.
Inloopspreekuur Amsterdam: dinsdag van 10.00-12.00 uur. Op andere tijdstippen op afspraak.
Email: info@ombudsmanmetropool.nl
Internet: www.ombudsmanmetropool.nl 

Wijziging doorgeven

De Wmo gids wijst u de weg in Amsterdam-Noord

Deze website is een handige wegwijzer voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners van Amterdam-Noord. In de WMO gids staat veel informatie die belangrijk voor u kan zijn. Bijvoorbeeld e-mailadresse, website, telefoonnummer en namen van organisaties. Ook kunt u vragen aan ons mailen. Onze medewerkers nemen dan contact met u op.

Wij passen de informatie uit de WMO gids regelmatig aan. Bij iedere vermelding staat een link (rode knop) met Wijziging doorgeven. Hiermee kunt u wijzigingen van de gegevens doorgeven.

Neem contact op 

Naar de Doras Website