Cliëntenbelang Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenorganisatie voor alle (chronisch) zieken, mensen met een handicap, lichamelijke of geestelijke beperking of psychische aandoening, ouderen en mantelzorgers. Cliëntenbelang Amsterdam zet zich in voor gemeenschappelijke en individuele kwesties. De reikwijdte varieert van zorg, werk en inkomen tot zaken als huisvesting, vervoer of toepassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ruim tachtig organisaties spelen bij al dit werk een onmisbare rol.

Bij ons Meldpunt kunt u terecht met vragen, meldingen en klachten over de gezondheidszorg, over de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Cliëntenbelang Amsterdam

Wijziging doorgeven

De Wmo gids wijst u de weg in Amsterdam-Noord

Deze website is een handige wegwijzer voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners van Amterdam-Noord. In de WMO gids staat veel informatie die belangrijk voor u kan zijn. Bijvoorbeeld e-mailadresse, website, telefoonnummer en namen van organisaties. Ook kunt u vragen aan ons mailen. Onze medewerkers nemen dan contact met u op.

Wij passen de informatie uit de WMO gids regelmatig aan. Bij iedere vermelding staat een link (rode knop) met Wijziging doorgeven. Hiermee kunt u wijzigingen van de gegevens doorgeven.

Neem contact op 

Naar de Doras Website