Cliëntenbelang Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenorganisatie voor alle (chronisch) zieken, mensen met een handicap, lichamelijke of geestelijke beperking of psychische aandoening, ouderen en mantelzorgers. Cliëntenbelang Amsterdam zet zich in voor gemeenschappelijke en individuele kwesties. De reikwijdte varieert van zorg, werk en inkomen tot zaken als huisvesting, vervoer of toepassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ruim tachtig organisaties spelen bij al dit werk een onmisbare rol.

Bij ons Meldpunt kunt u terecht met vragen, meldingen en klachten over de gezondheidszorg, over de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Cliëntenbelang Amsterdam

Wijziging doorgeven

De Wmo gids wijst u de weg in Amsterdam-Noord

Deze website is een handige wegwijzer voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners. U vindt een grote hoeveelheid aan informatie die voor u van belang kan zijn, van namen en telefoonnummers tot e-mail en internetadressen. Met behulp van de informatie komt u terecht bij de juiste instantie.
Naast deze informatie bieden wij u de mogelijkheid om vragen aan ons te e-mailen. Uw vragen worden door onze medewerkers snel en adequaat beantwoord.

De Wmo gids verschijnt ook in schriftelijke vorm. Deze kunt u bestellen of afhalen op een van onze wijkkantoren.
De informatie uit de Wmo gids wordt regelmatig aangepast. Bij uw vermelding staat een link (rode knop) met Wijziging doorgeven. Hiermee kunt u wijzigingen van uw gegevens doorgeven.

Neem contact op 

Naar de Doras Website